Lidský přístup a vysoká odbornost

Ctíme hodnoty tradiční advokacie moderním způsobem

Pomáháme i v těch nejsložitějších situacích

Mgr. Martin Juřík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Při studiích působil například v Kanceláři veřejného ochránce práv (ombudsmana) nebo u Okresního soudu v Uherském Hradišti. Po ukončení vysoké školy pracoval jako právník města a následně několik let vedl odbor kanceláře starosty města. Působil také více než 7 let v advokátní kanceláři se zaměřením na generální praxi.

V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát a současně se připravuje na rigorózní řízení (JUDr.). Působí také jako pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) a advokát se zaměřením na právo obcí a měst.

Advokátní kancelář, která stojí na Vaší straně ...

Připravíme pro Vás nejrůznější typy smluv, jako například smlouvy kupní, nájemní, darovací, o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouvy o zápůjčce apod. Připravíme Vám jakoukoli smlouvu na míru podle Vašich představ či provedeme její revizi. Máme také bohaté zkušenosti s nejrůznějšími atypickými smlouvami.

Dále pro naše klienty zajišťujeme poskytování právních služeb při zastupování v nejrůznějších soudních řízeních, jako je například vymáhání náhrady škody, vymáhání pohledávek či další soudní řízení. Poskytujeme též právní pomoc při zastupování v dědickém řízení či otázkách pracovního práva. Poskytujeme i služby v oblasti práva směnečného.

Právní služby poskytujeme fyzickým osobám při jejich každodenních činnostech, přes drobné živnostníky až po korporátní klientelu.

Poskytujeme komplexní služby se založením obchodních společností, převody podílů v obchodních společnostech a jejich likvidaci. Dále změny jednatelů, společníků a další související právní služby.

Připravíme pro Vás nejrůznější typy smluv uzavíraných při Vaší podnikatelské praxi. Podnikatelům nabízíme paušální služby za zvýhodněných podmínek se zajištěním expresní spolupráce.

Pro naše klienty poskytujeme též právní služby v oblasti práva spotřebitelského a poskytujeme podnikatelům též služby v oblasti práva směnečného. Věnujeme se rovněž právu insolvenčnímu, a to od sepisu insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek až po zastupování dlužníků či věřitelů v insolvenčním řízení.

Pro naše klienty poskytujeme komplexní právní služby v oblasti práva rodinného, a to zejména v rozvodovém řízení, vypořádání a modifikace společného jmění manželů a péči o nezletilé – určení výživného a styku.

Našim úkolem je seznámit Vás na úvodní schůzce srozumitelnou a lidskou formou s tím, co Vás čeká při rozvodovém řízení či řízení ve věci nezletilých dětí, zodpovědět Vám veškeré dotazy, které s tímto souvisí. Počítáme s tím, že se může jednat o Vaši první účast na soudním jednání, proto Vám pomůžeme vyřešit Vaši záležitost tak, abychom dosáhli úspěchu.

Rovněž zastupujeme klienty ve věci určování/popírání otcovství. Řešíme též výživné na manžela či manželku nebo vznik, změnu či zrušení vyživovací povinnosti vůči zletilým dětem. S klienty se snažíme najít vždy řešení vyhovující jejich požadavkům za co nejmenšího finančního zatížení.

Díky našim bohatým zkušenostem v oblasti práva nemovitých věcí poskytujeme klientům komplexní právní služby při převodech nemovitých věcí, jednání s realitními kancelářemi, při přípravě a revizích rezervačních, darovacích a kupních smluv.  Samozřejmostí je též ověřování podpisů a advokátní úschova, stejně jako zastupování v řízení před katastrálními úřady. Rovněž zajistíme přípravu či revizi smlouvy o nájmu bytu či prostor sloužících k podnikání.

Připravíme či zrevidujeme pro Vás veškeré smlouvy související s nemovitými věcmi, a to smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene), zástavní smlouvy, úvěrové apod. Pro naše klienty zpracujeme dle požadavků komplexní dokumentaci pro úspěšný převod nemovité věci v co nejkratším termínu.

Kromě fyzických osob poskytujeme rovněž komplexní servis realitním kancelářím za zvýhodněných podmínek.

Našim klientům, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, poskytujeme obhajobu v celém trestním řízení, a to ve fázi prověřování, zahájení trestního stíhání, až po zastupování před policejními orgány a soudy po celé České republice. Rovněž zajišťujeme obhajobu při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Účastníme se úkonů ve věznici, před policií, před soudy. Navštěvujeme klienty ve věznicích i mimo pracovní dobu.

Pomůžeme Vám rovněž s přestupkovým řízením.

.

Ceník služeb

Hodinová odměna

Naše advokátní kancelář primárně nabízí sjednání odměny v hodinové sazbě. Na schůzce Vám sdělíme předpokládaný časový rozsah a výši hodinové sazby, která se odvíjí od složitosti a oblasti poskytovaných právních služeb. První 10 minutová schůzka nebo telefonická konzultace je zpravidla zdarma.

Odměna se pohybuje od 2.000 Kč – 2.500 Kč / započatá hodina. Na nezávazné schůzce, telefonicky či emailem Vám bude odměna upřesněna. Nejsme plátci DPH.

Úkonová odměna

Naše advokátní kancelář Vám nabízí rovněž úkonovou odměnu, která je sjednána za zpracování konkrétního úkonu právní služby. Typicky tak bývá sjednána odměna například za přípravy či revize smluv apod. Vždy od nás víte předem, jakou částku Vám budeme účtovat.

 

Podílová odměna

Výjimečně sjednáváme s klienty též podílovou odměnu. Výše této odměny je odvozena od určité majetkové hodnoty, vztahující se k danému právnímu případu, od hodnoty věci, která je předmětem poskytování právních služeb, nebo od výsledku věci. Tuto odměnu sjednáváme zcela výjimečně a v odůvodněných případech, vždy však tak, aby byla přiměřená a byl chráněn zájem klienta.

Mimosmluvní odměna

Není – li odměna advokáta za jím poskytnuté právní služby ujednána smluvně, řídí se její výše právním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif. Preferována je však odměna smluvní.

Kontakt

Sídlo

Kancelář Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 128
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 776 132 748
E-mail: info##at##akjurik.cz

Kancelář Uherský Brod
Bří Lužů 114
688 01 Uherský Brod
Tel: 776 132 748
E-mail: info##at##akjurik.cz

Fakturační údaje

Advokátní kancelář Mgr. Martin Juřík
Hutník 1418
698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 140 53 438

Bankovní spojení: 254353367/0600
E-mail: info@akjurik.cz
ID datové schránky: eau6jkw